Gmina Gościeradów

Dane teleadresowe

Nazwa:Gmina Gościeradów
NIP:

7151863553

REGON:830409643
Województwo:lubelskie
Powiat:kraśnicki
Gmina:Gościeradów
Miejscowość:Gościeradów
Adres:Gościeradów Ukazowy 61
Kod pocztowy:23-275
Kontakt:

(015) 838-11-05

(015) 838-11-32

(015) 838-11-40

poczta@goscieradow.pl

Adres skrytki EPUAP:

/Urzad_Gminy_Goscieradow/SkrytkaESP

Dodatkowe informacje:

Numer konta:
B.S. Ziemi Kraśnickiej O/Gościeradów
02 8717 1064 2009 9000 0345 0003

www.goscieradow.pl
Urząd Gminy jest czynny
od poniedziałku do piątku: poniedziałki i środy w godz. 8:00 - 16:00, w pozostałe dni w godz. 7:30 - 15:30


Urząd Gminy Gościeradów uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, która umożliwia interesantom wnoszenie podań/spraw w formie podpisanych elektronicznie podpisem kwalifikowanym dokumentów elektronicznych.
Adres skrytki na EPUAP:/Urzad_Gminy_Goscieradow/SkrytkaESP

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP

Zgodnie z art. 10 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informacje, które nie są udostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (art.13 pkt. 1). Jeśli informacja nie może być udostępniona w w/w terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art.13 pkt 2)

Zgodnie z art.10 pkt 2 informacja publiczna, która może zostać udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej bądź pisemnej, bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna może być również udostępniona "w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych" (art.11 pkt 1)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2016 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 279588
30 listopada 2017 12:45 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych.
30 listopada 2017 12:44 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych.
30 listopada 2017 12:41 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom.pl