Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Gościeradów
http://bip.goscieradow.pl

Formularz kontaktowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw,

adres e-mail: iod@goscieradow.pl,

adres do korespondencji: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów,

tel. 15 838 11 05, wewn. 422.