Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Gościeradów
http://bip.goscieradow.pl

Informacja na temat Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gościeradów jest Wójt Gminy Gościeradów – Gmina Gościeradów z siedzibą w Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, tel. 15 838 11 05, adres e-mail: poczta@goscieradow.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail: iod@goscieradow.pl, adres do korespondencji: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, tel. 15 838 11 05, wewn. 422.