Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Gościeradów
http://bip.goscieradow.pl

Wzory oświadczeń majątkowych

Wzory do wypełniania oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy:

Druk do wypełnienia oświadczenia majątkowego radnego gminy

 

Druk do wypełniania oświadczenia majatkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta