Aktualności

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 75/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

ZARZĄDZENIE Nr 75/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 5

ZARZĄDZENIE Nr 74/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

ZARZĄDZENIE Nr 74/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania w 2020 r. Na podsta

O B W I E S Z C Z E N I E

Znak: RPP. 6733.10.2019 Gościeradów, 2020-01-03

O B W I E S Z C Z E N I E

Znak: RPP. 6733.10.2019 Gościeradów, 2020-01-03 &nb

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do oddania w najem

Gościeradów, dnia 18.12.2019 r. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do oddania w najem. Lp.

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Gościeradów

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2020 rok. Na podstawie art. 30 ust.

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 17 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Na podst