Gmina Gościeradów

Prawo miejscowe - rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 161 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 1grudnia 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenia Wójta | 16 grudnia 2016 14:35

ZARZĄDZENIE NR 161 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 1grudnia 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U....

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE NR 161 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 1grudnia 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016. »

ZARZĄDZENIE Nr 160/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zarządzenia Wójta | 16 grudnia 2016 10:45

ZARZĄDZENIE Nr 160/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE Nr 160/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego »

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 157/2016 WÓJTA GMINY G O Ś C I E R A D Ó W z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017

Zarządzenia Wójta | 14 grudnia 2016 16:49

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 157/2016 WÓJTA GMINY G O Ś C I E R A D Ó W z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

czytaj więcej o Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 157/2016 WÓJTA GMINY G O Ś C I E R A D Ó W z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 »

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 156/2016 WÓJTA GMINY G O Ś C I E R A D Ó W z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenia Wójta | 13 grudnia 2016 14:52

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 156/2016 WÓJTA GMINY G O Ś C I E R A D Ó W z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

czytaj więcej o Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 156/2016 WÓJTA GMINY G O Ś C I E R A D Ó W z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2017 »

ZARZĄDZENIE NR 155 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 3 listopada 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenia Wójta | 09 grudnia 2016 14:56

ZARZĄDZENIE NR 155 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 3 listopada 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz....

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE NR 155 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 3 listopada 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016 »

ZARZĄDZENIE NR 153/2016 Wójta Gminy w Gościeradowie z dnia 31 października 2016r.

Zarządzenia Wójta | 09 grudnia 2016 14:48

ZARZĄDZENIE NR 153/2016 Wójta Gminy w Gościeradowie z dnia 31 października 2016r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego w celu ustalenia zasad i procedur rozliczeń z tytułu podatku VAT Gminy Gościeradów oraz jednostek budżetowych...

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE NR 153/2016 Wójta Gminy w Gościeradowie z dnia 31 października 2016r. »

Realizacja: IDcom.pl