Gmina Gościeradów

Prawo miejscowe - rok 2016

Uchwała NR XVI/98/16 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gościeradów

Uchwały Rady Gminy | 14 kwietnia 2016 10:38

UCHWAŁA NR XVI/98/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gościeradów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy...

czytaj więcej o Uchwała NR XVI/98/16 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gościeradów »

Zarządzenie Nr 112/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2016 r.

Zarządzenia Wójta | 10 marca 2016 10:28

ZARZĄDZENIE Nr 112/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2016 r. Na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust....

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 112/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2016 r. »

Zarządzenie Nr 111/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Zarządzenia Wójta | 10 marca 2016 10:22

ZARZĄDZENIE Nr 111/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 111/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego »

Realizacja: IDcom.pl