Wybierz rok

UCHWAŁA NR XI/70/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2020.

UCHWAŁA NR XI/70/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 19

UCHWAŁA NR XI/69/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok

UCHWAŁA NR XI/69/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.