Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gościeradów w drodze przetargu

ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gościeradów w drodze przetargu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

ZARZĄDZENIE Nr 23/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzęd