Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku

UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy Gościeradów

UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy Gościeradów Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Gościeradów (Dz. U. Woj. Lub. z...

UCHWAŁA NR VII/54/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego.

UCHWAŁA NR VII/54/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Za

UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów

UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych od

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli