Gmina Gościeradów

Rejestr zmian

16 września 2019 10:05 (Ewa Maziarczyk) Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019: Informacja Komisarza Wyborczego z dn. 16.06.2019 r w sprawie możliwości...: Dodanie załącznika [informacja_o_losowaniach1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2019 14:33 (Stanisław Kurz) Zakładki: Nagrania sesji Rady Gminy Gościeradów: Zmiana treści zakładki.
13 września 2019 13:33 (Stanisław Kurz) Petycje: Petycja z dnia 12.09.2019 r. w sprawie wyznaczenia przez Kierownika JST...: Dodanie załącznika [petycja1_09.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2019 13:23 (Stanisław Kurz) Petycje: Petycja z dnia 12.09.2019 r. w sprawie wyznaczenia przez Kierownika JST...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2019 12:24 (Stanisław Kurz) Wnioski o udzielenie informacji publicznej: Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn. 3.09.2019 r. w sprawie...: Dodanie załącznika [odpowiedz_na_wniosek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2019 14:04 (Iwona Mazurek) Aktualności: Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 3 września 2019r....: Dodanie załącznika [skmbc224e_p19091213140.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2019 14:03 (Iwona Mazurek) Aktualności: Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 3 września 2019r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:48 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki...: Dodanie załącznika [8_wzor_umowy_szczecyn_baraki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:47 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki...: Dodanie załącznika [7_oswiadczenie_niezaleganie_z_oplacaniem_podatkow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:47 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki...: Dodanie załącznika [6_grupa_kapitalowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:46 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki...: Dodanie załącznika [5_wykaz_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:46 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki...: Dodanie załącznika [4_oswadczenie__wykluczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:46 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki...: Dodanie załącznika [3oswiadczenie_war_udzialu1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:46 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki...: Dodanie załącznika [2formularz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:45 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki...: Dodanie załącznika [2formularz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:45 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki...: Dodanie załącznika [2_przedmiar_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:45 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki...: Dodanie załącznika [3_dokumentacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:44 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki...: Dodanie załącznika [4_sst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:43 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki...: Dodanie załącznika [siwz_11_baraki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:42 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki...: Dodanie załącznika [ogloszenie_11_baraki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:38 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Szczecyn – Wólka...: Dodanie załącznika [8_wzor_umowy_szczecynwolka_sz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:38 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Szczecyn – Wólka...: Dodanie załącznika [7_oswiadczenie_niezaleganie_z_oplacaniem_podatkow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:37 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Szczecyn – Wólka...: Dodanie załącznika [6_grupa_kapitalowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:37 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Szczecyn – Wólka...: Dodanie załącznika [5_wykaz_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:36 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Szczecyn – Wólka...: Dodanie załącznika [4_oswadczenie__wykluczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:36 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Szczecyn – Wólka...: Dodanie załącznika [3oswiadczenie_war_udzialu1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:35 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Szczecyn – Wólka...: Dodanie załącznika [2formularz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:35 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Szczecyn – Wólka...: Dodanie załącznika [2formularz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:34 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Szczecyn – Wólka...: Dodanie załącznika [2_przedmiar_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:34 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Szczecyn – Wólka...: Dodanie załącznika [3_dokumentacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:33 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Szczecyn – Wólka...: Dodanie załącznika [4_sst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:32 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Szczecyn – Wólka...: Dodanie załącznika [siwz_10_wolka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2019 15:31 (Ewa Maziarczyk) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Szczecyn – Wólka...: Dodanie załącznika [ogloszenie_10_wolka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2019 14:21 (Iwona Mazurek) Aktualności: OBWIESZCZENIE: Dodanie załącznika [skmbc224e_p19090613330.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2019 14:21 (Iwona Mazurek) Aktualności: OBWIESZCZENIE: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2019 14:19 (Iwona Mazurek) Aktualności: OBWIESZCZENIE: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2019 12:48 (Małgorzata Bartos) Oświadczenia majątkowe: rok 2012: Usunięcie oświadczenia majątkowego.
06 września 2019 12:48 (Małgorzata Bartos) Osoby: Janina Chmura: Usunięcie oświadczenia majątkowego.
06 września 2019 12:48 (Małgorzata Bartos) Oświadczenia majątkowe: rok 2011: Usunięcie oświadczenia majątkowego.
06 września 2019 12:48 (Małgorzata Bartos) Osoby: Janina Chmura: Usunięcie oświadczenia majątkowego.
06 września 2019 12:48 (Małgorzata Bartos) Oświadczenia majątkowe: rok 2010: Usunięcie oświadczenia majątkowego.
06 września 2019 12:48 (Małgorzata Bartos) Osoby: Janina Chmura: Usunięcie oświadczenia majątkowego.
06 września 2019 12:48 (Małgorzata Bartos) Oświadczenia majątkowe: rok 2009: Usunięcie oświadczenia majątkowego.
06 września 2019 12:48 (Małgorzata Bartos) Osoby: Janina Chmura: Usunięcie oświadczenia majątkowego.
06 września 2019 12:48 (Małgorzata Bartos) Oświadczenia majątkowe: rok 2008: Usunięcie oświadczenia majątkowego.
06 września 2019 12:48 (Małgorzata Bartos) Osoby: Janina Chmura: Usunięcie oświadczenia majątkowego.
Ilość wyświetleń: 50510
Realizacja: IDcom.pl