Gmina Gościeradów

Rejestr zmian

15 listopada 2018 17:10 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...: Dodanie załącznika [9umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 17:09 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...: Usunięcie załącznika [9_umowa.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 16:53 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...: Dodanie załącznika [9_umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 16:37 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...: Dodanie załącznika [8_grupa_kapitalowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 16:36 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...: Dodanie załącznika [7_wykaz_sprzetu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 16:36 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...: Dodanie załącznika [6_wykaz_robot.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 16:35 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...: Dodanie załącznika [5_oswiadczeniezaleganie_z_podatkami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 16:35 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...: Dodanie załącznika [4_oswadczenie__wykluczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 16:35 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...: Dodanie załącznika [3oswiadczenie_war_udzialu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 16:34 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...: Dodanie załącznika [2formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 16:34 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...: Dodanie załącznika [1opis_przedmiotu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 16:32 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...: Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 16:31 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...: Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 16:28 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2018 14:46 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XLII/257/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 października...: Dodanie załącznika [257_skmbc224e_p18111314460.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2018 14:43 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XLII/257/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 października...: Dodanie załącznika [uchwala_257_skmbc224e_p18102612011.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2018 12:21 (Iwona Mazurek) Aktualności: Decyzja o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gm....: Dodanie załącznika [dec_goscieradow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2018 12:20 (Iwona Mazurek) Aktualności: Decyzja o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gm....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2018 08:24 (Katarzyna Chmura) Wodociąg Aleksandrów: Ocena jakości wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Aleksandrów...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 listopada 2018 08:24 (Katarzyna Chmura) Wodociąg Aleksandrów: Ocena jakości wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Aleksandrów...: Dodanie załącznika [skmbc224e_p18110908300.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 listopada 2018 15:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_tragowisko_b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2018 14:59 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XLII/258/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 października...: Dodanie załącznika [wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2018 13:54 (Stanisław Kurz) Aktualności: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_zezwalajacej_na_prowadzenie_dzialalno sci_gospodarczej_w_zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_tr ansportu_nieczystosci_cieklych_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2018 13:51 (Stanisław Kurz) Aktualności: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 11:59 (Iwona Mazurek) Aktualności: ROZPORZĄDZENIE NR 59 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 30 października 2018...: Dodanie załącznika [rozporzadzenie_nr_59_wojewody_lubelskiego_z_dnia_30_pazdziernika_2018 r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 11:57 (Iwona Mazurek) Aktualności: ROZPORZĄDZENIE NR 59 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 30 października 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 10:20 (Katarzyna Chmura) Wodociąg Aleksandrów: Decyzja o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 29.10.2018...: Dodanie załącznika [skmbc224e_p18110609571.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2018 12:25 (Stanisław Kurz) Aktualności: Aktualizacja podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów oraz...: Dodanie załącznika [aktualizacja_podstawowych_kwot_dotacji_i_statystycznej_liczby_uczniow _oraz_zmiana_wskaznika_zwiekszajacego_na_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2018 12:20 (Stanisław Kurz) Aktualności: Aktualizacja podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów oraz...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2018 13:11 (Iwona Mazurek) Aktualności: Zarządzenie Nr 279/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 października...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 października 2018 13:11 (Iwona Mazurek) Aktualności: Zarządzenie Nr 279/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 października...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 października 2018 13:11 (Iwona Mazurek) Aktualności: Zarządzenie Nr 279/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 października...: Dodanie załącznika [skmbc224e_p18102913160.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2018 13:10 (Iwona Mazurek) Aktualności: Zarządzenie Nr 279/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 października...: Dodanie załącznika [projekt_programu_wspolpracy_do_zarzadzenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2018 13:10 (Iwona Mazurek) Aktualności: Zarządzenie Nr 279/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 października...: Dodanie załącznika [formularz_do_konsultacji.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2018 13:10 (Iwona Mazurek) Aktualności: Zarządzenie Nr 279/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 października...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 14:31 (Stanisław Kurz) Aktualności: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji...: Dodanie załącznika [scan_obwieszczenie_postanowienie_o_sprostowaniu_omylki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 14:31 (Stanisław Kurz) Aktualności: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:54 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_droga_szczecybaraki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:46 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XLII/257/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 października...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:42 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XLI/256/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 15 października...: Dodanie załącznika [wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:33 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XLI/256/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 15 października...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:25 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: Uchwała Nr XL/255/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 20 września 2018...: Dodanie załącznika [255_skmbc224e_p18102610100.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:24 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: Uchwała Nr XL/255/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 20 września 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:22 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XL/254/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 20 września 2018...: Dodanie załącznika [zal_nr_5_zadania_inw_uchwala_200918.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:07 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XL/254/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 20 września 2018...: Dodanie załącznika [zal_nr_2_wydatki_uchwala_200918_dobry.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:06 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XL/254/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 20 września 2018...: Dodanie załącznika [zal_nr_1_dochody_uchwala_200918.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 31012
Realizacja: IDcom.pl