Gmina Gościeradów

Rejestr zmian

30 kwietnia 2018 11:57 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"...: Dodanie załącznika [zal_6_grupa_kapitalowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 11:56 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"...: Dodanie załącznika [zal_5__wykaz_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 11:56 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"...: Dodanie załącznika [zal_4_oswiadcz_podstwy_wykluczenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 11:55 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"...: Dodanie załącznika [zal_3_oswiadcz_war_udzialu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 11:54 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"...: Dodanie załącznika [2formularz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 11:53 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_drogi_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 11:53 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"...: Dodanie załącznika [1daleksandrow.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 11:52 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"...: Dodanie załącznika [1cwolka_lisnik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 11:51 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"...: Dodanie załącznika [1bszczecynmniszek.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 11:51 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"...: Dodanie załącznika [1alisnik_duzy_kolonia.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 11:49 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"...: Dodanie załącznika [siwz_drogi_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 11:49 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"...: Dodanie załącznika [ogloszenie_drogi_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 11:48 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 kwietnia 2018 15:38 (Stanisław Kurz) Aktualności: Ogłoszenie podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów na...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 kwietnia 2018 12:54 (Małgorzata Bartos) Aktualności: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji...: Dodanie załącznika [scan_obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2018 11:49 (Stanisław Kurz) Aktualności: O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego ...: Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2018 11:36 (Stanisław Kurz) Aktualności: O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego ...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2018 15:14 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Zapytanie ofertowe na na dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa...: Dodanie załącznika [wzor_umowy_kruszywo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2018 15:13 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Zapytanie ofertowe na na dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa...: Dodanie załącznika [formularz_kruszywo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2018 15:13 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Zapytanie ofertowe na na dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa...: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowekruszywo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2018 15:12 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Zapytanie ofertowe na na dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 kwietnia 2018 13:48 (Stanisław Kurz) Aktualności: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji...: Dodanie załącznika [decyzja_scan_obwieszczenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 15:23 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 15:22 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów...: Dodanie załącznika [u_m_o_w_a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 15:21 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów...: Usunięcie załącznika [u_m_o_w_a.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 15:21 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów...: Dodanie załącznika [u_m_o_w_a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 15:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowyazbest.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 15:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów...: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_azbest.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 15:18 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 14:29 (Stanisław Kurz) Aktualności: Informacja o wszczęciu postepowamia administracyjnego: Dodanie załącznika [informacja_o_wszczeciu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 14:28 (Stanisław Kurz) Aktualności: Informacja o wszczęciu postepowamia administracyjnego: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 12:15 (Małgorzata Bartos) Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 240/2018 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 30...: Dodanie załącznika [240_skmbc224e_p18041313020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 12:12 (Małgorzata Bartos) Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 239 /2018 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 30...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 12:12 (Małgorzata Bartos) Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 239 /2018 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 30...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 12:12 (Małgorzata Bartos) Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 239 /2018 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 30...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 12:12 (Małgorzata Bartos) Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 239 /2018 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 30...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 12:12 (Małgorzata Bartos) Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 239 /2018 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 30...: Dodanie załącznika [239_skmbc224e_p18042011280.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 12:06 (Małgorzata Bartos) Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 239 /2018 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 30...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__wydatki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 12:04 (Małgorzata Bartos) Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 239 /2018 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 30...: Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_gminy_za_2017_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 12:03 (Małgorzata Bartos) Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 239 /2018 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 30...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 12:03 (Małgorzata Bartos) Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 239 /2018 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 30...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 12:00 (Małgorzata Bartos) Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 238/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 20 marca 2018...: Dodanie załącznika [skmbc224e_p18042009450.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2018 18:21 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [7umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2018 18:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę targowiska gminnego w Gościeradowie...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2018 18:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę targowiska gminnego w Gościeradowie...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 20865
Realizacja: IDcom-web.pl