Gmina Gościeradów

Rejestr zmian

13 listopada 2018 14:46 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XLII/257/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 października...: Dodanie załącznika [257_skmbc224e_p18111314460.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2018 14:43 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XLII/257/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 października...: Dodanie załącznika [uchwala_257_skmbc224e_p18102612011.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2018 12:21 (Iwona Mazurek) Aktualności: Decyzja o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gm....: Dodanie załącznika [dec_goscieradow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2018 12:20 (Iwona Mazurek) Aktualności: Decyzja o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gm....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2018 08:24 (Katarzyna Chmura) Wodociąg Aleksandrów: Ocena jakości wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Aleksandrów...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 listopada 2018 08:24 (Katarzyna Chmura) Wodociąg Aleksandrów: Ocena jakości wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Aleksandrów...: Dodanie załącznika [skmbc224e_p18110908300.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 listopada 2018 15:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_tragowisko_b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2018 14:59 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XLII/258/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 października...: Dodanie załącznika [wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2018 13:54 (Stanisław Kurz) Aktualności: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_zezwalajacej_na_prowadzenie_dzialalno sci_gospodarczej_w_zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_tr ansportu_nieczystosci_cieklych_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2018 13:51 (Stanisław Kurz) Aktualności: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 11:59 (Iwona Mazurek) Aktualności: ROZPORZĄDZENIE NR 59 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 30 października 2018...: Dodanie załącznika [rozporzadzenie_nr_59_wojewody_lubelskiego_z_dnia_30_pazdziernika_2018 r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 11:57 (Iwona Mazurek) Aktualności: ROZPORZĄDZENIE NR 59 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 30 października 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 10:20 (Katarzyna Chmura) Wodociąg Aleksandrów: Decyzja o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 29.10.2018...: Dodanie załącznika [skmbc224e_p18110609571.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2018 12:25 (Stanisław Kurz) Aktualności: Aktualizacja podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów oraz...: Dodanie załącznika [aktualizacja_podstawowych_kwot_dotacji_i_statystycznej_liczby_uczniow _oraz_zmiana_wskaznika_zwiekszajacego_na_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2018 12:20 (Stanisław Kurz) Aktualności: Aktualizacja podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów oraz...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2018 13:11 (Iwona Mazurek) Aktualności: Zarządzenie Nr 279/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 października...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 października 2018 13:11 (Iwona Mazurek) Aktualności: Zarządzenie Nr 279/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 października...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 października 2018 13:11 (Iwona Mazurek) Aktualności: Zarządzenie Nr 279/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 października...: Dodanie załącznika [skmbc224e_p18102913160.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2018 13:10 (Iwona Mazurek) Aktualności: Zarządzenie Nr 279/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 października...: Dodanie załącznika [projekt_programu_wspolpracy_do_zarzadzenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2018 13:10 (Iwona Mazurek) Aktualności: Zarządzenie Nr 279/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 października...: Dodanie załącznika [formularz_do_konsultacji.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2018 13:10 (Iwona Mazurek) Aktualności: Zarządzenie Nr 279/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 października...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 14:31 (Stanisław Kurz) Aktualności: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji...: Dodanie załącznika [scan_obwieszczenie_postanowienie_o_sprostowaniu_omylki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 14:31 (Stanisław Kurz) Aktualności: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:54 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_droga_szczecybaraki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:46 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XLII/257/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 października...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:42 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XLI/256/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 15 października...: Dodanie załącznika [wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:33 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XLI/256/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 15 października...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:25 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: Uchwała Nr XL/255/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 20 września 2018...: Dodanie załącznika [255_skmbc224e_p18102610100.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:24 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: Uchwała Nr XL/255/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 20 września 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:22 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XL/254/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 20 września 2018...: Dodanie załącznika [zal_nr_5_zadania_inw_uchwala_200918.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:07 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XL/254/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 20 września 2018...: Dodanie załącznika [zal_nr_2_wydatki_uchwala_200918_dobry.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:06 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XL/254/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 20 września 2018...: Dodanie załącznika [zal_nr_1_dochody_uchwala_200918.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:05 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XL/254/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 20 września 2018...: Dodanie załącznika [254_skmbc224e_p18102610030.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 12:04 (Małgorzata Bartos) Uchwały Rady Gminy: UCHWAŁA Nr XL/254/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 20 września 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 10:38 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniuosy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2018 13:14 (Ewa Maziarczyk) Wybory Samorządowe 2018: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie o wynikach wyborów do rad...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_kw_w_lublinie_o_wynikach_glosowania_do_rad_na_obszarze_ wojewodztwa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2018 13:13 (Ewa Maziarczyk) Wybory Samorządowe 2018: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie o wynikach wyborów do rad...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2018 10:48 (Ewa Maziarczyk) Wybory Samorządowe 2018: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie o wynikach wyborów - wyciąg...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2018 10:47 (Ewa Maziarczyk) Wybory Samorządowe 2018: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie o wynikach wyborów - wyciąg...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_kw_o_wynikach_wyborow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2018 10:50 (Ewa Maziarczyk) Wybory Samorządowe 2018: Protokół z wyborów do Rady Gminy Gościeradów: Dodanie załącznika [protokol_gkw_rada.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2018 10:48 (Ewa Maziarczyk) Wybory Samorządowe 2018: Protokół z wyborów do Rady Gminy Gościeradów: Usunięcie załącznika [protokol_gkwwojt.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2018 10:47 (Ewa Maziarczyk) Wybory Samorządowe 2018: Protokół z wyborów do Rady Gminy Gościeradów: Dodanie załącznika [protokol_gkwwojt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2018 10:34 (Ewa Maziarczyk) Wybory Samorządowe 2018: Protokół z wyborów do Rady Gminy Gościeradów: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2018 10:18 (Ewa Maziarczyk) Wybory Samorządowe 2018: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta Gminy Gościeradów...: Dodanie załącznika [protokol_gkwwojt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 35611
Realizacja: IDcom.pl