Gmina Gościeradów

Rejestr zmian

21 sierpnia 2018 14:50 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_osy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 sierpnia 2018 14:21 (Stanisław Kurz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [droga_szczecyn_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2018 13:57 (Stanisław Kurz) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_drpom.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2018 13:29 (Małgorzata Bartos) Aktualności: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia...: Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2018 13:28 (Małgorzata Bartos) Aktualności: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 14:49 (Stanisław Kurz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [inf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 14:46 (Stanisław Kurz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2018 14:01 (Stanisław Kurz) Aktualności: Obwieszczenie Wójta Gminy Gościeradów o umorzeniu postępowania administracyjnego...: Dodanie załącznika [obwieszczenia_umorzenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2018 14:01 (Stanisław Kurz) Aktualności: Obwieszczenie Wójta Gminy Gościeradów o umorzeniu postępowania administracyjnego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2018 14:10 (Stanisław Kurz) Aktualności: Owarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku...: Dodanie załącznika [wzor_sprawozdania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2018 14:10 (Stanisław Kurz) Aktualności: Owarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku...: Dodanie załącznika [wzor_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2018 14:09 (Stanisław Kurz) Aktualności: Owarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_konkursie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2018 13:40 (Stanisław Kurz) Aktualności: Owarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku...: Zmiana danych dokumentu. Poprawa wyglądu wizualnego (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 17:28 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [umowa_8c.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 17:28 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [umowa_8b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 17:27 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [umowa_8a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 17:27 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [7_grupa_kapitalowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 17:26 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [6_wykaz_robot.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 17:26 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [5_oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 17:26 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [4_oswadczenie__wykluczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 17:26 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [3oswiadczenie_war_udzialu1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 17:25 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [2formularz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 17:24 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [zgloszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 17:24 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [wykaz_urzadzen.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 17:23 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [szkice.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 17:01 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [udt_ksiezomierz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 16:26 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [osa_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 16:26 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie załącznika [osa_ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 16:23 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 13:40 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości...: Dodanie załącznika [info_o_wyborze_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 09:12 (Ewa Maziarczyk) Przetargi - Ochotnicza Straż Pożarna w Liśniku Dużym: Przetarg nieograniczony na "Dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego...: Dodanie załącznika [zaw_o_wyborze__osp_lisnik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 sierpnia 2018 13:52 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [otwarcie_silownia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 17:32 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [8umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 17:32 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [7_grupa_kapitalowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 17:31 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [6_wykaz_robot.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 17:31 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [5_oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 17:31 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [4_oswadczenie__wykluczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 17:31 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [3oswiadczenie_war_udzialu1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 17:31 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [2formularz_droga.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 17:30 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [opis_techniczny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 17:29 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [szkic_sytuacyjny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 17:29 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [zgloszenie_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 17:10 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [1droga_baraki_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 17:09 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 17:08 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 17:00 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 28633
Realizacja: IDcom.pl