Gmina Gościeradów

Rejestr zmian

01 sierpnia 2018 17:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [2formularz_pom_5p.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:19 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Usunięcie załącznika [2formularz_pom.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:17 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [2formularz_pom.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:16 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Usunięcie załącznika [2formularz_pom.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:13 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:13 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:13 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:13 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:13 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:13 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:13 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [2formularz_pom.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:12 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Usunięcie załącznika [2formularz_pom.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 17:11 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 15:51 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [zaw_o_uniewaznieniu_targowisko_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:16 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [8wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:15 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [7_grupa_kapitalowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:15 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [6_wykaz_robot.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:14 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [5_oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:14 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [4_oswadczenie__wykluczenie2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:14 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [3oswiadczenie_war_udzialu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:13 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [2formularz_pom.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:13 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [rys_4_pn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:13 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [rys_ps_32_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:12 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [rys_31_ps.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:12 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [rys_pzt_23_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:11 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [rys_pzt_22_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:11 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [rys_21_pzt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:11 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [rys_1_o.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:10 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [opis.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:10 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [zgloszenie_na_budowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:09 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:08 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [siwz_pom.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:08 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie załącznika [ogloszenie_pom.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 19:07 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 11:30 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Zapytanie ofertowe na "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Gościeradów...: Dodanie załącznika [zaw_o_wyb_dowoz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:27 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [8_umowa_chodnik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:27 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [7_grupa_kapitalowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:26 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [6_wykaz_robot.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:26 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [5_oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:26 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [4_oswadczenie__wykluczenie2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:26 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [3oswiadczenie_war_udzialu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:24 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [2formularz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:23 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Usunięcie załącznika [2formularz.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:21 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [2formularz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:21 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [1jrys_4_pn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [1iopis.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 28625
Realizacja: IDcom.pl