Gmina Gościeradów

Rejestr zmian

30 lipca 2018 16:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [1hrys_pzt_22.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:20 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [1grys_pzt_21.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:19 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [1frys_ps_32.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:19 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [1erys_ps_31.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:19 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [1drys_1_o.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:18 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [1cmapa_zasadnicza.tif] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:18 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [1bzgloszenie_na_budowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:17 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [1aprzedmiar_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:17 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [siwz_chodnik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:15 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie załącznika [ogloszenie_chodnik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 16:09 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:10 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [8umowa_ksiezom.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:09 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [7_grupa_kapitalowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:09 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [6_wykaz_robot.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:09 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [5_oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:08 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [4_oswadczenie__wykluczenie2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:08 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [3oswiadczenie_war_udzialu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:07 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [2formularz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:07 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [1rys_4_pn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:07 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [1rys_3_psw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:06 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [1rys_2_pzt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:05 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [1rys_1_o.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:05 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [1przedmiar_robot_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:05 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [1opis.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:04 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [siwz_ksiezomierz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:03 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie załącznika [ogloszenie_ksiezomierz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 15:02 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 15:39 (Katarzyna Chmura) Wodociąg Aleksandrów: Ocena jakości wody dla wodociągu Aleksandrów z dnia 27.07.2018 r. - stwierdzenie...: Dodanie załącznika [ocena_jakosci_wody_z_wodociagu_aleksandrow_z_dnia_27072018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
27 lipca 2018 15:36 (Katarzyna Chmura) Wodociąg Aleksandrów: Decyzja o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 19.07.2018...: Dodanie załącznika [decyzja_o_braku_przydatnosci_wody_do_spozycia_przez_ludzi_z_wodociagu _aleksandrow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 14:39 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości...: Dodanie załącznika [inform_z_otwarcia_placyk.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 13:59 (Stanisław Kurz) Aktualności: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia...: Dodanie załącznika [scan_obwieszczenia_wszczecie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 13:54 (Stanisław Kurz) Aktualności: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia...: Dodanie załącznika [scan_obwieszczenia_wszczecie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 13:49 (Stanisław Kurz) Aktualności: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia...: Dodanie załącznika [scan_obwieszczenia_wszczecie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 13:48 (Stanisław Kurz) Aktualności: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 13:42 (Stanisław Kurz) Aktualności: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia...: Dodanie załącznika [scan_obieszczenia_wszczecie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 09:11 (Ewa Maziarczyk) Przetargi - Ochotnicza Straż Pożarna w Liśniku Dużym: Przetarg nieograniczony na "Dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 13:27 (Stanisław Kurz) Aktualności: O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego: Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 13:21 (Stanisław Kurz) Aktualności: O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego: Zmiana danych dokumentu. Poprawione zostało formatowanie (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 13:18 (Stanisław Kurz) Aktualności: O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:51 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [umowa_silownia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:50 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Usunięcie załącznika [8umowa_silownia.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 28636
Realizacja: IDcom.pl