Gmina Gościeradów

Rejestr zmian

19 lipca 2018 14:49 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [8umowa_silownia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:49 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [7_grupa_kapitalowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:49 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [6_wykaz_robot.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:45 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [5_oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:45 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [4_oswadczenie__wykluczenie2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:44 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [3oswiadczenie_war_udzialu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:44 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [2formularz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:43 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Usunięcie załącznika [2formularz.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:41 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [2formularz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:40 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [rys_2_ps.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:40 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [przedmiar_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:39 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [opis_techniczny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:38 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:37 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [ogloszenie_silownia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 14:29 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2018 13:46 (Ewa Maziarczyk) Przetargi - Ochotnicza Straż Pożarna w Liśniku Dużym: Przetarg nieograniczony na "Dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego...: Dodanie załącznika [5_grupa_kapitalowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2018 13:45 (Ewa Maziarczyk) Przetargi - Ochotnicza Straż Pożarna w Liśniku Dużym: Przetarg nieograniczony na "Dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego...: Dodanie załącznika [3_oswadczenie__wykluczenie2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2018 09:15 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Zapytanie ofertowe na "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Gościeradów...: Dodanie załącznika [informacja_dowozenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 18:57 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [7umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 18:56 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [6_grupa_kapitalowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 18:56 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [5_wykaz_robot.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 18:55 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [4_oswadczenie__wykluczenie2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 18:55 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [3oswiadczenie_war_udzialu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 18:54 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [2formularz_18.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 18:51 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [1pfu_4_opz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 18:50 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [1pfu_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 18:50 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [1pfu_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 18:49 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [1pfu_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 18:45 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 18:44 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie...: Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lipca 2018 14:37 (Stanisław Kurz) Aktualności: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji: Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lipca 2018 14:36 (Stanisław Kurz) Aktualności: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2018 15:02 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem...: Dodanie załącznika [zaw_o_uniewaznieniu_silownia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2018 15:01 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości...: Dodanie załącznika [7umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2018 14:15 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości...: Dodanie załącznika [6_grupa_kapitalowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2018 14:15 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości...: Dodanie załącznika [5_wykaz_robot.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2018 14:14 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości...: Dodanie załącznika [4_oswadczenie__wykluczenie2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2018 14:14 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości...: Dodanie załącznika [3oswiadczenie_war_udzialu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2018 14:13 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości...: Dodanie załącznika [2formularz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2018 14:12 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości...: Dodanie załącznika [elementy_architektury.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2018 14:12 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości...: Dodanie załącznika [rys_4_pn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2018 14:12 (Ewa Maziarczyk) Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości...: Dodanie załącznika [rys_3_ps.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 28625
Realizacja: IDcom.pl