Gmina Gościeradów

Wykaz spraw

Zgłoszenie zgonu

Kod RWA:

5351

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.
  2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.
  3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stany Cywilnego, Gościeradów Ukazowy 61, pok. 7
tel. 15 8381105, wew. 405.

Opłaty:

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.

Podstawa prawna:

  • Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741)- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. Z 2014 r., Poz.1628 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Brak.

Inne informacje:

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

- małżonku lub dzieciach zmarłego,

- najbliższych krewnych lub powinowatych,

- osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,

- osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

- administratorze domu.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Dokument wytworzony przez: Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 550
11 maja 2016 10:33 Stanisław Kurz - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl