Gmina Gościeradów

Wykaz spraw

Zwrot kosztów dowozu dzieci

Kod RWA:

4464

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

  • WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU/DOWOZU UCZNIA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO LUB SZKOŁY
  • Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu
  • Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i NW
  • Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem
  • Pisemne uzasadnienie

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Goscieradów pok. nr 19.

Opłaty:

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 31 sierpnia każdego roku, w uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie tego terminu.

Rozpatrzenie sprawy – w ciągu 1 miesiąca.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Inne informacje:

Informacja tel. (15) 838 11 05 wew. 408 – mgr Magdalena Majcher.

Formularze i załączniki:

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 562
11 maja 2016 11:14 Stanisław Kurz - Aktualizacja danych załącznika.
11 maja 2016 11:14 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 11:12 Stanisław Kurz - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl