Gmina Gościeradów

Wykaz spraw

Rozgraniczenie działek

Kod RWA:

6830

Wymagane dokumenty:

Wniosek o  dokonanie rozgraniczenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat  urzędu gminy.

Opłaty:

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia:

30 dni od daty złożenia wydanie postanowienia, po zakończeniu postępowania rozgraniczeniowego wydanie decyzji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.  Dz.U. z 2015,poz.1287)
  • ustawa z dn.14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016,poz.23)

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie nie służy zażalenie.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Formularze i załączniki:

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 556
11 maja 2016 12:03 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 12:01 Stanisław Kurz - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl