Gmina Gościeradów

Wykaz spraw

Zwrot podatku akcyzowego

Kod RWA:

3153

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o  zwrot podatku akcyzowego.
  2. Faktury lub kopie zakupu oleju napędowego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami pok.nr 2.

Opłaty:

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia:

30 dni od daty złożenia - wydanie decyzji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn.10.marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.nr 52,poz.379 z póżń.zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Termin składania  wniosku: od 1 lutego do ostatniego lutego, od 1 sierpnia do ostatniego sierpnia każdego roku.

Formularze i załączniki:

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 594
11 maja 2016 12:14 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 12:14 Stanisław Kurz - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl