Gmina Gościeradów

Wykaz spraw

Podatek od środków transportowych

Kod RWA:

3124

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

  • deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązek złożenia deklaracji do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby 
  • po upływie w/w terminu wezwanie podatnika

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat lub pokój nr 9.

Opłaty:

Opłat nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

Od ręki.

Podstawa prawna:

  • Art.9 ust.6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r poz.849 , z póź. zm.).

Tryb odwoławczy:

Brak.

Dokument wytworzony przez: Referat Budżetu i Finansów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 642
11 maja 2016 12:45 Stanisław Kurz - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl