Gmina Gościeradów

Wykaz spraw

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległości

Kod RWA:

3140

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów:

POK. NR 9.

Opłaty:

21,00 zł

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

  • Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Dokument wytworzony przez: Referat Budżetu i Finansów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 498
11 maja 2016 12:53 Stanisław Kurz - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl