Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Gościeradów
http://bip.goscieradow.pl

Statystyki

Dane główne 86560
Rejestr zmian 9339
Osoby: 5621
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 3305
Statystyka 3157
Stanowiska 2723
Organy: Rada Gminy 2700
Organy: Wójt Gminy 2435
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 2146
Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr154/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 31 października... 1706
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 1645
Wykaz spraw 1567
Jednostki podległe: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie 1523
Przetargi: Przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż instalacji kolektorów... 1440
Struktura urzędu: Referaty 1320
Jednostki podległe: Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie 1141
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze: Inspektor do spraw księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów... 1108
Jednostki podległe: Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy 996
Redakcja biuletynu 935
Jednostki podległe: Szkoły 838
Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH... 763
Jednostki podległe: Instytucje kultury 709
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 671
Osoby: Tomasz Kremlaś 660
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 645
Osoby: Anna Łuba 635
Aktualności: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY... 620
Osoby: Mariusz Szczepanik 617
Struktura urzędu: Referat Budżetu i Finansów 610
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze: Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównej księgowej w Gminnej Bibliotece... 595
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze: sekretarz gminy 571
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 563
Zakładki: Wzory oświadczeń majątkowych 560
Uchwały Rady Gminy: Dokumenty z roku 2015 556
Oświadczenia majątkowe: rok 2005 539
Przetargi: Zapytanie ofertowe na na świadczenie usług Inspektora nadzoru inwestorskiego... 534
Jednostki podległe: Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku 528
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 516
Oświadczenia majątkowe: rok 2004 510
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 504
Struktura urzędu: Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich 504
Osoby: Elżbieta Krawczyk 487
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 484
Zakładki: Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r. 481
Przetargi - Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie: Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie ogłasza przetarg nieograniczony... 476
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 466
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 463
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie 459
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 457