Gmina Gościeradów

Samodzielne stanowiska

Biuro Obsługi Interesanta

1. Przyjmowanie korespondencji od interesantów.
2. Organizacja załatwiania skarg, wniosków i interwencji zgłaszanych przez obywateli.
3. Udzielanie informacji o kompetencjach organów i instytucji.
4. Udzielanie informacji w zakresie procedur związanych z załatwianiem poszczególnych spraw w urzędzie.
5. Wydawanie druków i informacja o wymaganych opłatach skarbowych.
6. Aktualizacja i monitoring strony internetowej Gminy.
7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
8. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
9. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wspólnych działań promocyjnych dotyczących Gminy.
10. Organizowanie, współorganizowanie i uczestnictwo w lokalnych, krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych.
11. Prezentacja dokonań i zamierzeń Gminy w środowisku lokalnym, w kraju i za granicą.
12. Nadzór nad dystrybucją Biuletynu Informacji Urzędu Gminy Gościeradów „Wieści Gościeradowskie”.

fax:

(015) 838-11-40
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2016 09:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 876
02 lutego 2016 09:06 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 09:06 Administrator - Utworzenie jednostki.
Realizacja: IDcom.pl