Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Gościeradów
http://bip.goscieradow.pl

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji
Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i spraw kadrowych
Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych
Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej informacji niejawnych.
Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Informatyk
Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia
Radca Prawny
Biuro Obsługi Interesanta