Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności

Znak: OŚGO. 6220.1.1.2019 Gościeradów, dnia: 12.03.2019 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej o Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2019 roku

Aktualności

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie...

czytaj więcej o Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2019 roku »

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja...

czytaj więcej o INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego »

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościeradów przeznaczonej do sprzedaży

Aktualności

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościeradów przeznaczonej do sprzedaży Lp. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie...

czytaj więcej o WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościeradów przeznaczonej do sprzedaży »

Korekta podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2019 rok

Aktualności

Gościeradów, dnia 11. 02. 2019 r. OGŁOSZENIE korekta podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2019 rok Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych...

czytaj więcej o Korekta podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2019 rok »

Realizacja: IDcom.pl