Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji cofającej zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Aktualności

Gościeradów, dnia: 20.09.2018 r. Znak: OŚGO.6232.13.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji cofającej zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 104 i 107...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji cofającej zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych »

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościeradów przeznaczonej do sprzedaży

Aktualności

Gościeradów, dnia 19.09.2018 r. WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościeradów przeznaczonej do sprzedaży Lp. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis...

czytaj więcej o WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościeradów przeznaczonej do sprzedaży »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności

Gościeradów, 2018-09-18 Znak : RPP. 6733.12.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia...

czytaj więcej o O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku

Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku Działając na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

czytaj więcej o Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku »

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualności

Gościeradów, dnia: 31.08.2018 r. Znak: OŚGO.6220.5.7.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r....

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Aktualności

Gościeradów, dnia: 30.08.2018 r. Znak: OŚGO.6220.5.5.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko »

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Aktualności

Gościeradów, dn. 10 sierpnia 2018 r. STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE Informuję, że w terminie od 3 do 17 września 2018 roku można składać w Urzędzie Gminy Gościeradów w Sekretariacie-pok. nr 19 lub w pok. nr 3 wnioski o przyznanie stypendium...

czytaj więcej o STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE »

Decyzja Starosty Kraśnickiego o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Mniszek

Aktualności

Kraśnik, dn. 17.08.2018 r. Gn.6824.13.2018.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...

czytaj więcej o Decyzja Starosty Kraśnickiego o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Mniszek »

Decyzja Starosty Kraśnickiego o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gościeradów Plebański

Aktualności

Kraśnik, dn. 17.08.2018 r. Gn.6824.14.2018.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...

czytaj więcej o Decyzja Starosty Kraśnickiego o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gościeradów Plebański »

Realizacja: IDcom.pl