Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Gościeradów, dnia: 23.08.2019 r. Znak: OŚGO.6220.7.4.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst j

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak: OŚGO. 6220.6.2.2019 Gościeradów, dnia: 09.08.2019 r. Obwieszczenie

ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.

OBWIESZCZENIE

Znak: OŚGO. 6220.9.8.2018 Gościeradów, dnia: 26.07.2019 r. O

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak: OŚGO. 6220.7.1.2019 Gościeradów, dnia: 24.07.2019 r. Obwieszczenie