Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności

Gościeradów, 2017-03-24 Znak : RPP. 6733.1.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Informacja dotyczaca w sprawie nowych cen za 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków

Aktualności

Gościeradów, dn. 08.03.2017 r. I N F O R M A C J A Informuję, że w związku z Uchwałą Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków...

czytaj więcej o Informacja dotyczaca w sprawie nowych cen za 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku

Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku Działając na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

czytaj więcej o Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku »

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Aktualności

Znak: OŚGO.6220.7.4.2016 Gościeradów, dnia: 31.01.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Aktualności

Gościeradów, dnia 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Gościeradów działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z...

czytaj więcej o Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego »

Realizacja: IDcom-web.pl