Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności

Gościeradów, 2016-04-05 Znak: RPP.6733.1.2016 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2016 roku

Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2016 roku Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

czytaj więcej o Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2016 roku »

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Aktualności

Gościeradów, dnia16 marca 2016 r. Znak: RPP.6721.1.2015 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko »

Obwieszczenie wójta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności

Gościeradów, 2016-03-15 Znak: RPP. 6733.1.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

czytaj więcej o Obwieszczenie wójta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Obwieszczenie wójta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności

Gościeradów, 2016-03-15 Znak: RPP. 6733.1.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

czytaj więcej o Obwieszczenie wójta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Ogłszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego 2016 roku

Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2016 roku Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

czytaj więcej o Ogłszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego 2016 roku »

Zarządzenie Nr 112/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2016 r.

Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 112/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2016 r. Na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust....

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 112/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2016 r. »

Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach RPO WL Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Aktualności

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności...

czytaj więcej o Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach RPO WL Działanie 12.2 Kształcenie ogólne »

Realizacja: IDcom-web.pl