Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności

Gościeradów, 2018-07-27 Znak : RPP. 6733.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca...

czytaj więcej o O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego »

O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności

Gościeradów, dnia: 20.07.2018 r. Znak: OŚGO. 6220.5.1.2018 O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i...

czytaj więcej o O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji

Aktualności

Gościeradów, dnia: 13.07.2018 r. Znak: OŚGO. 6220.2.8.2018 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/238/18 Rady Gminy Gościeradów...

czytaj więcej o Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności

Znak : RPP. 6733.6.2018 Gościeradów, 2018-07-11 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14...

czytaj więcej o O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności

Znak: RPP.6733.4.2018 Gościeradów, 2018-07-10 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji cofającej zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Aktualności

Gościeradów, dnia: 06.07.2018 r. Znak: OŚGO.6232.12.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji cofającej zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji cofającej zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych »

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Aktualności

Gościeradów, dnia: 02.07.2018 r. Znak: OŚGO.6220.2.6.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko »

Ogłoszenie Wójta Gminy Gościeradów

Aktualności

Gościeradów, 2018-06-21 Znak: RPP.6181.1.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Gościeradów W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Gościeradów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, uprzejmie informuję,...

czytaj więcej o Ogłoszenie Wójta Gminy Gościeradów »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji

Aktualności

Gościeradów, dnia: 21.06.2018 r. Znak: OŚGO. 6220.4.16.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji »

Realizacja: IDcom.pl