Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do sprzedaży

Aktualności

Gościeradów, dnia 05.04.2017 r. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do sprzedaży. Lp. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis...

czytaj więcej o Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do sprzedaży »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności

Gościeradów, 2017-03-24 Znak : RPP. 6733.1.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Informacja dotyczaca w sprawie nowych cen za 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków

Aktualności

Gościeradów, dn. 08.03.2017 r. I N F O R M A C J A Informuję, że w związku z Uchwałą Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków...

czytaj więcej o Informacja dotyczaca w sprawie nowych cen za 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku

Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku Działając na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

czytaj więcej o Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku »

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Aktualności

Znak: OŚGO.6220.7.4.2016 Gościeradów, dnia: 31.01.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Aktualności

Gościeradów, dnia 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Gościeradów działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z...

czytaj więcej o Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego »

Realizacja: IDcom-web.pl