Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Aktualności

Gościeradów, dnia: 23.03.2018 r. Znak: OŚGO.6220.5.8.2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności

Gościeradów, 2018-03-23 Znak: RPP.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Aktualności

Gościeradów, dnia 21 marca 2018 r. Znak: RRP.6721.1.2017 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko »

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Aktualności

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie 20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46 WOOŚ.442.1.2018.KK Lublin, dnia 2 marca 2018 r. OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Działając...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności

Gościeradów, 2018-03-08 Znak: RPP. 6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

czytaj więcej o O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności

Gościeradów, 2018-03-08 Znak: RPP. 6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

czytaj więcej o O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Ogłoszenie podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2018 rok

Aktualności

Gościeradów, dnia 07.03.2018r. Ogłoszenie podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2018 rok Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U....

czytaj więcej o Ogłoszenie podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2018 rok »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku

Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku Działając na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

czytaj więcej o Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku »

Realizacja: IDcom.pl