Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

                                                             

Gościeradów, 2018-01-24

Znak : RPP. 6733.1.2018                                                                 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Gościeradów

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie:

-         art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

-         art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a   s i ę

 

że w dniu 15.01.2018 roku zostało wszczęte na wniosek

 

Pana Pawła Beta

pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz  

ORANGE POLSKA S.A

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

 

p o s t ę p o w a n i e       a d m i n i s t r a c y j n e

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A nr 86531/4969 GOSCIERADÓW UKAZOWY wraz z płytą fundamentową, konstrukcjami wsporczymi pod anteny i urządzenia, wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą teletechniczną, urządzeniami zasilającymi i nadawczo-odbiorczymi zlokalizowanymi u podstawy wieży umieszczonymi na ramie stalowej, antenami sektorowymi i antenami radiolinii zamocowanymi na wieży stalowej kratowej oraz ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową, na działce nr ewid. 745/12 położonej w obrębie geodezyjnym Gościeradów, Gm. Gościeradów.

 

 

            W związku z powyższym w terminie czternastu  dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów można zapoznać się materiałami  w tej sprawie.

Data wytworzenia dokumentu: 24.01.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2018 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 245
24 stycznia 2018 13:12 Stanisław Kurz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 13:11 Stanisław Kurz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 12:50 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [scan_obwieszczenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl