Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2018-02-19

Znak : RPP. 6733.2.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Gościeradów

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie:

-         art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

-         art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a   s i ę

że w dniu 08.02.2018 roku zostało wszczęte na wniosek

Pana Marcina Osiala

pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz  

PL 2014 Sp. z o.o

Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa

 

p o s t ę p o w a n i e       a d m i n i s t r a c y j n e

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PL 2014 nr BT 12238 GOSCIERADÓW wraz z fundamentem, konstrukcjami wsporczymi pod anteny i urządzenia, wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą teletechniczną, urządzeniami zasilająco-sterującymi zainstalowanymi w szafach telekomunikacyjnych posadowionych na ramie stalowej na poziomie przyziemia, antenami sektorowymi, antenami radioliniowymi oraz modułami wraz z drogą kablową i drabiną wejściową zamocowanymi na wieży stalowej kratowej oraz ogrodzenie terenu wraz z furtką wejściową, na działce nr ewid. 146/3 położonej w obrębie geodezyjnym Gościeradów Folwark, Gm. Gościeradów.

 

 

            W związku z powyższym w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów można zapoznać się materiałami  w tej sprawie.

Data wytworzenia dokumentu: 19.02.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 292
19 lutego 2018 12:42 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [scan_obwieszczenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2018 12:40 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl