Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2018-02-20

Znak : RPP. 6733.3.2018                                                                 

                                  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Gościeradów

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie:

-         art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

-         art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a   s i ę

 

że w dniu 12.02.2018 roku zostało wszczęte na wniosek

 

Pani Jolanty Lewandowskiej

zam.  ul. Ks. Józefa 2/36,  05-803 Pruszków

pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz  

P4 sp. z o. o

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

 

p o s t ę p o w a n i e       a d m i n i s t r a c y j n e

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KSK 4430B” wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo - odbiorczymi zlokalizowanymi u podstawy wieży oraz antenami sektorowymi i antenami radiolinii zamocowanymi na wieży kratowej, niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym oraz ogrodzeniem, na części działek nr ewid. 142 i 143 położonych w obrębie geodezyjnym Gościeradów Folwark, Gm. Gościeradów.

 

            W związku z powyższym w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów można zapoznać się materiałami  w tej sprawie.

Data wytworzenia dokumentu: 20.02.2018r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2018 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 314
20 lutego 2018 10:31 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [scan_obwieszczenia1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 10:30 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl