Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań o charakterze pożytku publicznego na terenie Gminy Gościeradów w 2018 roku  przeprowadzonego w dniu 15 i 16 lutego 2018 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci (kolejność zgodna z numerami ofert):

 

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania:

 1.   Stowarzyszenie Wokół Księżomierzy i Aleksandrowa  do realizacji zadania pn: ,,II Majówka Rodzinna 2018”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł);

2.   Stowarzyszenie Wokół Księżomierzy  i Aleksandrowa  do realizacji zadania pn: ,,VII Wakacyjny Piknik na Stawku 2018”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2600,00 zł (dwa tysiące sześćset zł);

3.   Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz do realizacji zadania pn: ,,Słodkie warsztaty”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1500,00 zł ( tysiąc pięćset  zł);

4.   Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz do realizacji zadania  pn: ,,Z Tradycją Pod Rękę” – warsztaty sztuki ludowej.  Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1000,00 zł ( tysiąc zł);

5.   Koło Gospodyń Wiejskich w Suchodołach do realizacji zadania pn: ,,Czerwiec – świętem pieroga w Suchodołach ”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł);

6.   Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP w Księżomierzy  do realizacji zadania pn: ,,XII Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej ,, Matko, która znasz, z dziećmi swymi bądź”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 3000,00 zł (trzy tysiące zł);

7.   Koło Gospodyń Wiejskich w Szczecynie do realizacji zadania pn: ,,Herbaty Świata z 10 - tą muzą - film”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2400,00 zł (dwa tysiące czterysta zł);

8.    Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszku do realizacji zadania pn: ,,Warsztaty kulinarne KGW w Mniszku dla dzieci”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł);

9.   Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Gościeradowie do realizacji zadania pn: ,,Kulinaria łączą pokolenia”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2000,00 zł (dwa tysiące zł);

10. Koło Gospodyń Wiejskich ,,Tatarczanki” w Salominie do realizacji zadania pn: ,,Gryczane kulinaria drogą do wielopokoleniowej integracji”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2000,00 zł (dwa tysiące zł);

11. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów do realizacji zadania pn: ,,Kultywowanie tradycji – spotkanie wigilijne w  gminie  Gościeradów”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 3000,00 zł (trzy tysiące  zł);

12. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów do realizacji zadania pn: ,,Niepodległa dla mnie, dla Ciebie, dla nas”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2400,00 zł (dwa  tysiące czterysta zł);

13. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn do realizacji zadania pn: ,,Regionalne warsztaty kulinarne”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2600,00 zł (dwa tysiące sześćset zł).

 

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1. Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych ,,RES SACRA MISER” do realizacji zadania pn: ,,Ruch + Radość +Rekreacja = biwak integracyjno - sportowy”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1500,00 zł (tysiąc pięćset zł);

2. Gminny Klub Sportowy w Gościeradowie do realizacji zadania pn: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Gościeradów poprzez prowadzenie szkoleń w dyscyplinach sportowych wynikających z potrzeb różnych grup wiekowych mieszkańców, organizację i udział w rozgrywkach sportowych, zawodach i turniejach” .Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 39 500,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset  zł);

3. Uczniowski Klub Sportowy ,,ORION” w Księżomierzy do realizacji zadania pn: „Wszyscy pływamy bezpiecznie”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł);

4. Uczniowski Klub Sportowy przy PSP w Gościeradowie do realizacji zadania pn: „ Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 4000,00 zł (cztery  tysiące zł);

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszku do realizacji zadania pn: ,,Dzień Dziecka na sportowo”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1000,00 zł (tysiąc zł);

6. Stowarzyszenie ,,Szkoła Przyszłością” do realizacji zadania pn: ,,Rekreacyjna jazda konna dla każdego”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2000,00 zł (dwa tysiące zł);

7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn do realizacji zadania pn: „Zajęcia sportowo - rekreacyjne”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2000,00 zł (dwa tysiące zł);

8. Uczniowski Klub Sportowy „PANDA” w Liśniku Dużym do realizacji zadania pn: „Nasza pasja - tenis stołowy”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 5500,00 zł (pięć tysięcy pięćset zł);

9. Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej ,,Klub Sportowy Tuczyn Mniszek” do realizacji zadania pn: „Międzypokoleniowa integracja i rozwój kulturalno – sportowy osób, poprzez efektywną organizację czasu wolnego”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2000,00 zł (dwa tysiące zł).

Data wytworzenia dokumentu: 22.02.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Gawrysiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2018 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 323
22 lutego 2018 12:15 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [ogloszeniewsparcie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lutego 2018 12:15 Stanisław Kurz - Zmiana danych dokumentu. Poprawiono tekst (usunięto kropkę w nazwie) (Dokument opublikowany)
22 lutego 2018 12:10 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl