Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                  Gościeradów, 2018-03-08

Znak: RPP. 6733.1.2018

                                
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Gościeradów

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie:

-         art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

-         art. 53 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

 z a w i a d a m i a   s i ę

 

o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A nr 86531/4969 GOSCIERADÓW UKAZOWY wraz z płytą fundamentową, konstrukcjami wsporczymi pod anteny i urządzenia, wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą teletechniczną, urządzeniami zasilającymi i nadawczo-odbiorczymi zlokalizowanymi u podstawy wieży umieszczonymi na ramie stalowej, antenami sektorowymi i antenami radiolinii zamocowanymi na wieży stalowej kratowej oraz ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową, na działce nr ewid. 745/12 położonej w obrębie geodezyjnym Gościeradów, Gm. Gościeradów.

Data wytworzenia dokumentu: 8.03.20018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2018 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 247
08 marca 2018 12:43 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [scan_obwieszczenia_o_pozytywnym_uzgodnieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2018 12:41 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl