Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2018-03-23

Znak: RPP.6733.1.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gościeradów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

zawiadamia się


że w dniu 23 marca 2018 roku z wniosku Pana Pawła Bety pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz ORANGE POLSKA S.A, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa została wydana decyzja znak: RPP. 6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A nr 86531/4969 GOSCIERADÓW UKAZOWY wraz z płytą fundamentową, konstrukcjami wsporczymi pod anteny i urządzenia, wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą teletechniczną, urządzeniami zasilającymi i nadawczo-odbiorczymi zlokalizowanymi u podstawy wieży umieszczonymi na ramie stalowej, antenami sektorowymi i antenami radiolinii zamocowanymi na wieży stalowej kratowej oraz ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową, na działce nr ewid. 745/12 położonej w obrębie geodezyjnym Gościeradów, Gm. Gościeradów.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na której będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego otrzymują decyzje na piśmie.

Data wytworzenia dokumentu: 23.03.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2018 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 178
23 marca 2018 12:37 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [scan_obwieszczenia_o_wydaniu_decyzji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2018 12:37 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl