Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                                                                         Gościeradów, dnia: 23.03.2018 r.

Znak: OŚGO.6220.5.8.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 2  pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

strony postępowania, że w dniu 23.03.2018 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu  dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa stacji gazu LPG o budowę stacji paliw płynnych”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ewidencyjnym 2 w miejscowości Księżomierz Kolonia, obręb geodezyjny nr 008 – Księżomierz Kolonia, gmina Gościeradów, powiat kraśnicki, województwo lubelskie.

            W dniu 20.03.2018 r. zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Państwa  Marzeny i Bogusława MIKITA zam. Księżomierz Kolonia 45, 23-275 Gościeradów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W terminie 7 dni od daty opublikowania obwieszczenia można zapoznać się  z dokumentacją przedsięwzięcia, wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących sprawy w Urzędzie Gminy Gościeradów, pokój nr 1 w godz. 8.00 – 15.30.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gościeradów oraz Sołectwa Księżomierz Kolonia.

Data wytworzenia dokumentu: 23.03.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2018 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 184
23 marca 2018 13:07 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [obwzr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2018 13:05 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl