Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2018-04-06

Znak: RPP. 6733.3.2018                              

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Gościeradów

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie:

-         art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

-         art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

 

że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KSK 4430B” wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo - odbiorczymi zlokalizowanymi u podstawy wieży oraz antenami sektorowymi i antenami radiolinii zamocowanymi na wieży kratowej, niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym oraz ogrodzeniem, na części działek nr ewid. 142 i 143 położonych w obrębie geodezyjnym Gościeradów Folwark, Gm. Gościeradów, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), strony przed wydaniem decyzji mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów w godzinach pracy urzędu zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Data wytworzenia dokumentu: 06.04.2018r
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2018 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 175
06 kwietnia 2018 12:37 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [obw_o_uzg.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 kwietnia 2018 12:35 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl