Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2018-04-11

Znak: RPP. 6733.2.2018                              

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Gościeradów

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie:

-         art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

-         art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

 

że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PL 2014  nr BT 12238 GOSCIERADÓW wraz z fundamentem, konstrukcjami wsporczymi pod anteny i urządzenia, wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą teletechniczną, urządzeniami zasilająco-sterującymi zainstalowanymi w szafach telekomunikacyjnych posadowionych na ramie stalowej na poziomie przyziemia, antenami sektorowymi, antenami radioliniowymi oraz modułami wraz z drogą kablową i drabiną wejściową zamocowanymi na wieży stalowej kratowej oraz ogrodzenie terenu wraz z furtką wejściową, na działce nr ewid. 146/3 położonej w obrębie geodezyjnym Gościeradów Folwark, Gm. Gościeradów, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), strony przed wydaniem decyzji mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów w godzinach pracy urzędu zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Data wytworzenia dokumentu: 11.04.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2018 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 154
11 kwietnia 2018 15:17 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [obw_o_zapoznaniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2018 15:15 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl