Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

                                                            Gościeradów, dnia: 10.04.2018 r.

Znak: OŚGO. 6220.5.9.2017 

 

OBWIESZCZENIE


 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

Wójt Gminy Gościeradów

 

informuje, że w dniu 09.04.2018 r. została wydana dla Państwa Marzeny i Bogusława MIKITA zam. Księżomierz Kolonia 45, 23-275 Gościeradów decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa stacji gazu LPG  o budowę stacji paliw płynnych”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ewidencyjnym 2 położonej na terenie miejscowości Księżomierz Kolonia, obręb geodezyjny nr 008 – Księżomierz Kolonia, gmina Gościeradów, powiat kraśnicki, woj. lubelskie.

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów – Gościeradów Ukazowy 61, pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń:  Urzędu Gminy Gościeradów, Sołectwa Księżomierz Kolonia oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów.

Data wytworzenia dokumentu: 10.04.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2018 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 164
12 kwietnia 2018 11:42 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2018 11:40 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl