Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2018-04-23

 

Znak: RPP.6733.3.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gościeradów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

zawiadamia się

 

że w dniu 23 kwietnia 2018 roku z wniosku Pani Jolanty Lewandowskiej zam. ul. Ks. Józefa 2/36, 05-803 Pruszków pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz P4 sp. z o. o, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa została wydana decyzja znak: RPP. 6733.3.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KSK 4430B” wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo - odbiorczymi zlokalizowanymi u podstawy wieży oraz antenami sektorowymi i antenami radiolinii zamocowanymi na wieży kratowej, niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym oraz ogrodzeniem, na części działek nr ewid. 142 i 143 położonych w obrębie geodezyjnym Gościeradów Folwark, Gm. Gościeradów.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na której będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego otrzymują decyzje na piśmie.

Data wytworzenia dokumentu: 23.04.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2018 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 168
23 kwietnia 2018 13:48 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [decyzja_scan_obwieszczenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 kwietnia 2018 13:47 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl