Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak: RPP.6733.2.2018                                                                   Gościeradów, 2018-04-26

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gościeradów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

zawiadamia się

 

że w dniu 26 kwietnia 2018 roku z wniosku Pana Marcina Osiali, pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz PL 2014 Sp. z o. o, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, została wydana decyzja znak: RPP. 6733.2.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PL 2014 nr BT 12238 GOSCIERADÓW wraz z fundamentem, konstrukcjami wsporczymi pod anteny i urządzenia, wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą teletechniczną, urządzeniami zasilająco-sterującymi zainstalowanymi w szafach telekomunikacyjnych posadowionych na ramie stalowej na poziomie przyziemia, antenami sektorowymi, antenami radioliniowymi oraz modułami wraz z drogą kablową i drabiną wejściową zamocowanymi na wieży stalowej kratowej oraz ogrodzenie terenu wraz z furtką wejściową, na działce nr ewid. 146/3 położonej w obrębie geodezyjnym Gościeradów Folwark, Gm. Gościeradów.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na której będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego otrzymują decyzje na piśmie.


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2018 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 96
26 kwietnia 2018 12:54 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [scan_obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 kwietnia 2018 12:53 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl