Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2018-05-08

Znak : RPP. 6733.4.2018                                                                 

                             
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Gościeradów

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie:

-         art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

-         art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a   s i ę

 

że w dniu 24.04.2018 roku zostało wszczęte na wniosek

 

Gminy Gościeradów

Gościeradów  Ukazowy  61,  23-275 Gościeradów

 

p o s t ę p o w a n i e       a d m i n i s t r a c y j n e

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 519/2 położonej w obrębie geodezyjnym Gościeradów Plebański, Gm. Gościeradów.

 

            W związku z powyższym w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów można zapoznać się materiałami  w tej sprawie.

Data wytworzenia dokumentu: 8.05.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2018 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 169
08 maja 2018 09:10 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [scan_obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2018 09:08 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl