Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Ogłoszenie podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2018 rok -korekta aktualizacji

Gościeradów, dnia 10.05.2018r.

 

Korekta aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli ogłoszona 27.04.2018 r. z uwagi na omyłkę pisarską.                             

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2203), Wójt Gminy Gościeradów ogłasza, że:

- podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2018 obliczona na dzień 31 marca 2018 roku wynosi 7 721,78 zł,

- statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gościeradów, według Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017 r. wynosi 97 uczniów, w tym 1 uczeń niepełnosprawny,

- podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok 2018 obliczona na dzień 31 marca 2018 roku wynosi 6 121,76 zł

- statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gościeradów, według Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017 r. wynosi 108 uczniów,

- podstawowa kwota dotacji dla innej formy wychowania przedszkolnego na rok 2018 obliczona na dzień 31 marca 2018 roku wynosi 4 354,55 zł,

- statystyczna liczba dzieci w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Gościeradów, według Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017 r. wynosi 11 uczniów,

- wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych obliczony na dzień 31 marca 2018 roku, na bazie danych za szkół samorządowych wynosi 1,460.

Aktualizacji podstawowych kwot dotacji i wskaźnika zwiększającego dokonuje się:

1)      W miesiącu roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy.

2)      W październiku roku budżetowego.

3)      W dowolnym miesiącu roku budżetowego – aktualizacja w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Informację opracowała Anna Filipczak

Data wytworzenia dokumentu: 10.05.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Filipczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2018 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 227
10 maja 2018 12:59 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl