Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2017 r.

 

 1. Program Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gościeradów Nr XXI/126/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

 2. Zgodnie z Programem Współpracy, współpraca Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi miała głównie charakter finansowy.

 3. Cel Programu - Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych oraz usprawnienie współpracy między Gminą Gościeradów a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego.

 4. Dla realizacji współpracy finansowej, w budżecie Gminy Gościeradów na rok 2017 zaplanowano na dotacje celowe kwotę 80 000,00 zł.

 5. Zadania wymienione w programie realizowano w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

 

- na konkurs ogłoszony w dniu: 18.01.2017 r. wpłynęło 7 ofert (otwarcie ofert nastąpiło: 10.02. 2017 r.),

- Gmina Gościeradów reprezentowana przez Wójta Gminy Gościeradów zawarła umowy w celu wspierania zadań publicznych:

 

- w dniu 28.02.2017 roku z

 

 • Gminnym Klubem Sportowym w Gościeradowie na zadanie pn. ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Gościeradów poprzez prowadzenie szkoleń w dyscyplinach sportowych wynikających z potrzeb różnych grup wiekowych mieszkańców, organizację i udział w rozgrywkach sportowych, zawodach i turniejach” – kwota przyznanej dotacji 40000,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 37 380,48 zł . Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne w kwocie 1260,00 zł;

 

 • Uczniowskim Klubem Sportowym przy PSP w Gościeradowie na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Gościeradów, poprzez prowadzenie szkoleń w dyscyplinach sportowych wynikających z potrzeb różnych grup wiekowych, mieszkańców, organizację i udział w rozgrywkach sportowych, zawodach i turniejach” – kwota przyznanej dotacji 5000,00 zł. Dotację wykorzystano w całości. Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne
  w kwocie 1456,18 zł;

 

 • Uczniowskim Klubem Sportowym „PANDA” w Liśniku Dużym na zadanie pn. „Nasza pasja – tenis stołowy” – kwota przyznanej dotacji 6942,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

 

- w dniu 14.03.2017 roku z

 

 • Stowarzyszeniem Wspomagania Osób Niepełnosprawnych ,,RES SACRA MISER”na zadanie pn: ,,Integracyjny biwak kulturalno – sportowy 2017” - kwota przyznanej dotacji 1558,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 1557,99 zł. Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne stowarzyszenia w kwocie 106,92 zł;

 • Stowarzyszeniem ,,Szkoła Przyszłością” w Wólce Gościeradowskiej -na zadanie pn. ,,Rekreacyjna jazda konna dla każdego” – kwota przyznanej dotacji 3000,00 zł. Dotację wykorzystano w całości. Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne stowarzyszenia w kwocie 700,00 zł;

 • Fundacją Kreatywnych Inspiracji w Gościeradowie na zadanie pt. ,,Akademia Ruchu” – kwota przyznanej dotacji 600,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

 • Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn w Szczecynie na zadanie pn. ,,Zajęcia fotograficzno - wędrownicze” – kwota przyznanej dotacji 2900,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 2887,37 zł.

Ogólna kwota przeznaczona na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kulturyfizycznej na terenie Gminy Gościeradów w 2017 r. wynosiła 60 000,00 zł.

Zadania w tym zakresie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Stowarzyszenia w ramach realizacji zadań publicznych organizowały zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, imprezy rekreacyjno – sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne, brały udział w rozgrywkach sportowych szczebla lokalnego, wojewódzkiego, krajowego w tenisie stołowym.

 

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania;

- na konkurs ogłoszony w dniu: 18.01.2017 r. wpłynęło 13 ofert (otwarcie ofert nastąpiło: 10.02.2017 r.),

- Gmina Gościeradów reprezentowana przez Wójta Gminy Gościeradów zawarła w dniu 28.02.2017 r. umowy z podmiotami w celu wspierania zadań publicznych z

 • Kołem Gospodyń Wiejskich w Mniszku - na zadanie pn. „Wigilia 2017” - kwota przyznanej dotacji 1200,00 zł. Dotację wykorzystano w całości. Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne stowarzyszenia w kwocie 5,75 zł;

- na zadanie pn. „Moim szczęściem jest …. Mama. Dzień Matki” - kwota przyznanej dotacji 1200,00 zł. Dotację wykorzystano w całości. Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne koła w kwocie 3,59 zł;

 • Kołem Gospodyń Wiejskich w Szczecynie - na zadanie pn. „Od przedszkola do seniora – zajęcia kulinarne” - kwota przyznanej dotacji 1200,00 zł. Dotację wykorzystano w całości. Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne koła w kwocie 30,56 zł;

 

w dniu 14.03.2017 r. z

 • Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz- na zadanie pn. „Smakiem łączymy pokolenia”.” – kwota przyznanej dotacji 1510,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

 • Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów na zadanie pn. ,,Krajobraz dziedzictwa Gminy Gościeradów” - kwota przyznanej dotacji 1700,00 zł; Dotację wykorzystano w całości. Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne stowarzyszenia w kwocie 325,99 zł;

- „Kultywowanie tradycji wigilijnych wśród seniorów Gminy Gościeradów” – kwota przyznanej dotacji 2100,00 zł. Dotację wykorzystano w całości. Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne stowarzyszenia w kwocie 441,14 zł;

 • Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn w Szczecynie- na zadanie pn. ,,Warsztaty kulinarne – Gotuj zdrowo”– kwota przyznanej dotacji 1500,00 zł. Dotację wykorzystano w całości. Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne stowarzyszenia w kwocie 44,59 zł;

 • Stowarzyszeniem ,,Szkoła Przyszłością” w Wólce Gościeradowskiej -na zadanie pn. ,,Warsztaty plastyczno – teatralne dla uczniów Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej”– kwota przyznanej dotacji 1200,00 zł. Dotację wykorzystano w całości. Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne stowarzyszenia w kwocie 119,14 zł;

 • Stowarzyszeniem Wokół Księżomierzy i Aleksandrowa – na zadanie pn. ,,Majówka Rodzinna 2017” – kwota przyznanej dotacji 2300,00 zł. Dotację wykorzystano w całości. Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne stowarzyszenia w kwocie 401,55 zł;

 • - „VI Wakacyjny Piknik na Stawku 2017” – kwota przyznanej dotacji 2600,00 zł. Dotację wykorzystano w całości. Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne stowarzyszenia w kwocie 401,78 zł;

 • Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Gościeradowie - na zadanie pn. „Wyjazd szkoleniowo – integracyjny do Krainy Rumianku” - kwota przyznanej dotacji 1200,00 zł. Dotację wykorzystano w całości. Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne stowarzyszenia w kwocie 900,00 zł;

 • Kołem Gospodyń Wiejskich w Suchodołach - na zadanie pn. „Rodzinny Dzień Pieroga” - kwota przyznanej dotacji 1600,00 zł. Dotację wykorzystano w całości. Na realizację zadania przeznaczono także środki finansowe własne koła w kwocie 678,99 zł;

 • Fundacja Kreatywnych Inspiracji w Gościeradowie - na zadanie pn. ,,Akademia twórczości” - kwota przyznanej dotacji 690,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

 

Ogólna kwota przeznaczona na zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania w 2017 r. wynosiła 20 000,00 zł.

Zadania w tym zakresie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Organizowano różne zajęcia plastyczne, kulinarne, warsztaty literackie. Inicjowano imprezy o działalności kulturalne z udziałem członków lokalnej społeczności. Propagowano wiedzę dotyczącą wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego poprzez organizację różnego rodzaju kursów, szkoleń, konkursów, zgodnie z potrzebami różnych grup społeczności lokalnej.

Data wytworzenia dokumentu: 25.05.2018
Dokument wytworzony przez: Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Gawrysiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 238
25 maja 2018 13:44 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl