Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Gościeradów, 2018-06-11

 Znak: RPP.6733.9.2017

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gościeradów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

zawiadamia się

 

że w dniu 11 czerwca 2018 roku z wniosku Pana Tadeusza Żądło pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz P4 Sp. z o. o, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa została wydana decyzja znak: RPP. 6733.9.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 KSK 4455 A z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą teletechniczną wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo - odbiorczymi zlokalizowanymi u podstawy wieży oraz antenami sektorowymi i antenami radiolinii zamocowanymi na wieży kratowej, na działce nr ewid. 200 położonej w obrębie geodezyjnym Suchodoły, Gm. Gościeradów.

 Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w pokoju Nr 5Urzędu Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na której będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego otrzymują decyzje na piśmie.

Data wytworzenia dokumentu: 11.06.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2018 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 240
11 czerwca 2018 11:53 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [scan_obwieszczenie_wydanie_decyzji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2018 11:51 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl