Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Gościeradów, 2018-06-21

 Znak: RPP. 6733.4.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Gościeradów

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie:

  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

  • art. 53 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a  s i ę

 

o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RPP.6733.4.2018 polegającej na budowie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 519/2 położonej w obrębie geodezyjnym Gościeradów Plebański, Gm. Gościeradów.

Data wytworzenia dokumentu: 21.06.2018r
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2018 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 132
21 czerwca 2018 12:33 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [scan_obwieszczenie_pozytywne_uzgodnienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2018 12:31 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl