Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji cofającej zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 Gościeradów, dnia: 06.07.2018 r.

Znak: OŚGO.6232.12.2018OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji cofającej zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

mieszkańców Gminy Gościeradów, że w dniu 05.07.2018 r. została wydana decyzja znak: OŚGO.6232.11.2018 o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gościeradów znak: RZN.7620/09 wydanego na okres 10 lat firmie EKOTRANS Marian Januszek, Kowalin 14A, 23-200 Kraśnik przez Wójta Gminy Gościeradów w dniu 28 stycznia 2009 r.
Wydana decyzja nie jest prawomocna.
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów i wywieszenie na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gościeradów.

Data wytworzenia dokumentu: 6.07.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2018 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 180
06 lipca 2018 14:25 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 14:23 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl