Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/238/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

a) numer działki:                750

b) powierzchnia:                0,89 ha

c) księga wieczysta:                       LU1K/00076798/3

d) położenie:                      obręb Gościeradów

2. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów działka położona jest w części na terenie zabudowy usługowej, w tym usług publicznych, ozn. symb. „UP” oraz na terenie zabudowy produkcyjnej i usługowej ozn. symb. „P”.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej i jest zabudowana budynkiem.

4. Rodzaj i cel zbycia: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

5. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej: 185 654 zł brutto.

Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej: 111 392 zł brutto

Różnica między ceną a wartością: 74 262 zł brutto.

6. Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 i 2: do dnia 21 sierpnia 2018 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 2 sierpnia 2018 r.

 

Gościeradów, dnia 12.07.2018r.

Data wytworzenia dokumentu: 12.07.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kamila Kilianek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2018 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Mazurek
Ilość wyświetleń: 170
12 lipca 2018 09:31 Iwona Mazurek - Dodanie załącznika [wykaz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2018 09:30 Iwona Mazurek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl