Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Gościeradów, dn. 10 sierpnia 2018 r.

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Informuję, że w terminie od 3 do 17 września 2018 roku można składać w Urzędzie Gminy Gościeradów w Sekretariacie-pok. nr 19 lub w pok. nr 3 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2018/2019.

Ogólne zasady ubiegania się o stypendium szkolne nie uległy zmianie, a więc:

 • Posiadanie statusu ucznia szkół publicznych lub niepublicznych lub słuchacza – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 • Posiadanie statusu wychowanka publicznych i niepublicznych ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 • Zamieszkanie na terenie gminy Gościeradów;

 • dochód netto na 1 członka rodziny nie może przekroczyć 514 zł, przy czym dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł(WAŻNE: od 1 października 2018r. kryterium dochodowe będzie wynosić 528 zł, zaś dochód z 1 ha przeliczeniowego 308 zł).

Rodzic/opiekun ucznia lub pełnoletni uczeń, jeśli spełnia powyższe warunki, powinien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami
w ustawowym terminie. Wnioski składane po terminie także będą przyjmowane, ale muszą posiadać dodatkowo stosowne uzasadnienie. Wymaganymi załącznikami do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego są:

 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły;

 • Oświadczenie o osiąganiu lub nieosiąganiu dochodów z pracy dorywczej – netto;

 • Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach całej rodziny za ostatni miesiąc – netto;

 • Uzasadnienie;

 • Podpisana Karta informacyjna dot. bezpośredniego zbierania danych.

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące dochodu znajdują się przy wniosku o przyznanie stypendium szkolnego – art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.).

Natomiast w ciągu całego roku szkolnego 2018/2019 można składać wnioski
o przyznanie zasiłku szkolnego
. Warunki konieczne do ubiegania się o taką pomoc:

 • Posiadanie statusu ucznia, słuchacza lub wychowanka jak powyżej;

 • Zamieszkanie na terenie gminy Gościeradów;

 • Wystąpienie zdarzenia losowego i złożenie w terminie 2 miesięcy od jego wystąpienia wniosku do Urzędu Gminy Gościeradów.

W przypadku zasiłku szkolnego nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wnioskodawca ubiegający się o zasiłek szkolny musi wykazać, że zaistniałe zdarzenie losowe wpłynęło bezpośrednio na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od wystąpienia zdarzenia losowego. Druki wniosku i oświadczenia można pobrać ze strony internetowej urzędu www.goscieradow.pl. Informacji udziela p. Magdalena Majcher, pok. nr 3, tel. (15) 838 11 05 wew.408.

Data wytworzenia dokumentu: 10.08.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Majcher
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2018 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 164
30 sierpnia 2018 15:40 Stanisław Kurz - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
30 sierpnia 2018 15:40 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [stypendium_form_2018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 sierpnia 2018 15:39 Stanisław Kurz - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl